Merford

Project Merford is een project voor het bedrijf Merford dat ik tijdens mijn afstudeer stage hebt gemaakt. Dit project is een interne applicatie die Merford heel veel zal gebruiken. Het doel van de applicatie is om heel veel papier werk te digitaliseren, centraliseren en te automatiseren. Ik heb tijdens dit project veel ervaring opgedaan over programmeren in nieuwe technieken en ook vooral ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Ik heb geleerd om beter projecten in te plannen en hoe ik moet omgaan met een grote klant.

Dit project heeft geen link.